Zilveren Zandloper voor Yuemei Lin, TU Delft

Nieuws – 23 mei 2019

Onderzoeker Yuemei Lin van de onderzoeksafdeling Biotechnology heeft de Zilveren Zandloper Innovation Award 2019 gewonnen. Ze kreeg de prijs “voor haar onderzoek naar het toevoegen van waarde aan afvalproducten via de karakterisering en toepassing van microbiële polymeren die in afvalwaterzuiveringsinstallaties worden geproduceerd.”

Het onderzoek dat Yuemei Lin samen met haar collega’s doet heeft volgens de jury een breed spectrum aan mogelijkheden opgeleverd, waarvan sommige al gecommercialiseerd worden. Zo vormt het de basis voor de productie van Kaumera door de Nederlandse waterschappen, uit slib dat geproduceerd wordt in Nereda-afvalwaterzuiveringsprocessen.

Yuemei Lins onderzoek heeft bijvoorbeeld geleid tot de ontwikkeling van een onbrandbaar composietmateriaal dat ook potentie heeft als isolatieschuim. Op basis van Kaumera is bovendien een materiaal ontwikkeld dat sterk lijkt op parelmoer. Maar Kaumera levert niet alleen high performance materialen op: er worden ook sieraden mee gemaakt, wat laat zien dat zelfs iets onaantrekkelijks als afvalwater kan leiden tot aantrekkelijke producten. Het onderzoek van Yuemei Lin vormt mede de basis voor de TU Delft start-up Slimy Green Stuff.

De Zilveren Zandlopers worden elke twee jaar uitgereikt aan vernieuwende biotechnologische projecten op het gebied van innovatie en educatie. De prijs werd aan Yuemei Lin overhandigd tijdens het Nederlands Biotechnologie Congres op 21 mei 2019. De Zilveren Zandloper Educatie wordt in de even jaren uitgereikt, de Zilveren Zandloper Innovatie in de oneven jaren. De prijs bestaat uit een beeldje en een geldbedrag van € 2500,-.